Tillufts- och avgasfläkt

Tillufts- och avgasfläkt

Tillgången till ventilation gavs av byggkoder för mer än hundra år sedan, men nyligen har denna aspekt fått mer uppmärksamhet. Detta beror på de positiva effekterna av kvalitetsventilationssystem på byggmaterialets livstid. Fram till en viss punkt i husen installerades bara kåpor eller ventiler, som de vanligtvis kallas. Samtidigt genomfördes tillströmningen på ett naturligt sätt. Ett sådant system kännetecknades sällan av hög produktivitet, så att ett mer sofistikerat system för tillufts- och avgassystem utvecklades. Huvudelementet är fläkten. Vad är typerna av tillufts- och avgasfläktar och vad är egentligen deras fördel? Detta kommer att diskuteras i artikeln.

Allmänna begrepp

Tillufts- och avgasfläkten kan inte fungera som en fristående modul. För att det ska kunna utföra sina funktioner är det nödvändigt att installera ett helt system, vilket även innefattar kanaler för tillförsel och avgivning av luft från rummet. Ventilationsprocessen utförs i detta fall i ett tvingat läge. Installera en tillufts- och avgasfläkt i systemet har många fördelar, bland annat:

 • kvalitet avlägsnande av fukt
 • snabb eliminering av obehagliga luktar;
 • minskning av mängden svampsporer i luften;
 • minskning av mängden damm;
 • ökning av syreinnehållet
 • enkelheten att behålla mikroklimatet.

Resultatet av processen att andas människor och djur är utsläpp av ånga. Det står också ut under matlagningen och när du besöker badrummet. Ångans temperatur är högre än för omgivande föremål och plan. En sådan droppe leder till en kondensationsprocess. Dess resultat är inte bara försämringen av byggmaterial, men också utvecklingen av olika svampar och mögel. Tvingat ventilationssystem möjliggör tidig borttagning av ånga, vilket förhindrar kondensprocessen. Huvudrollen i detta spelas av till- och frånluftsfläkten.

På kläder och slemhinnor leder en person ett betydande antal virus och sporer av svampar. Om det inte finns något ventilationssystem i rummet, kommer de att ackumuleras, vilket leder till olika sjukdomar. Tillufts- och avgasfläkten förflyttar med kraft luftmassorna, vilket ger ren luft från gatan. Den senare har antiseptiska egenskaper, därför förstör det ett betydande antal svampar och virus. Mest troligt märkte alla att med långvarig vistelse i ett slutet rum är det dåsighet. Detta beror på minskningen av mängden syre i luften. Under sådana förhållanden minskar arbetskraftens produktivitet avsevärt. Tillförsel och avgasfläkt löser detta problem på kort tid, vilket ger en ny del av luften.

Förutom själva fläkten i tillufts- och avgassystemet finns också sådana element:

 • kanalanslutningar;
 • backventil;
 • kontrollmodul;
 • filter.

Hela systemet fungerar precis på grund av blåserfläkten. De återstående elementen är extra. Mindre ljud under drift och högre produktivitet åtnjutas av radiella fläktdesigner, men i vissa fall används axiella in- och frånluftsfläktar. Kontrollventilens uppgift, som är monterad i systemet, är att förhindra omvänd luftflöde om tryckskillnaden är signifikant.

För att luftmassan skall kunna strömma kontinuerligt, är två huvudkanaler anordnade, såsom framgår av diagrammet ovan. Enligt en av dem levereras luft från gatan, och den andra är utsläpp av avfallsmassa. Processen är helt automatiserad på grund av kontrollmodulen. Den tar emot information från olika sensorer, baserat på vilken det finns förändringar i tillförseln eller utsläpp av luft från rummet. I vissa fall är det också ansvaret för att driva en backventil som öppnar eller stänger den.

Arbetsalgoritm

I bilden ovan kan du följa principen om tillförsel och avgassystem. Hela cykeln är indelad i tre steg:

 • tillflöde och rening
 • staket och transport
 • utsläpp.

Vanligtvis installeras grova filter vid inloppet, vars syfte är att förhindra att damm och smuts kommer in i kanalsystemet. Efter rengöring levereras luftmassor från gatan till varje rum där kanalerna levereras på grund av fläktens tryck. Kontinuerligt med denna process frigörs luft från lokalerna. Tillufts- och ingångsgaller ligger på olika nivåer. Den uttömda luften rengörs inte, men en partiell utbyte av värmeenergi sker för att minska värmeförlusten och spara på uppvärmning.

Tryck-, temperatur- och fuktighetssensorerna är anslutna till modulen som styr inlopps- och avgasfläkten. De befinner sig i olika zoner, så att avläsningarna är med minimala fel. Tack vare den mottagna informationen går till- och avgassystemet till en nivå där fri cirkulation av kall luft genom systemet och lokalerna är uteslutet. Detta säkerställer en högklassig luftning av huset, och inte kylningen under den kalla årstiden, som det händer med ett öppet fönster eller fönster.

Nackdelen med beslutet att installera en tillufts- och avgasfläkt är dess kostnad. Det totala beloppet ska också innehålla det belopp som ska spenderas vid installationen. Den senare bör utföras av yrkesverksamma. Tekniken gör inte utan underhåll, så långt som fläkten, så vanligt avfall kommer att gå till detta. Men eftersom du inte kan köpa hälsa är det bättre att vidta förebyggande åtgärder för att bevara det.

Varianter av strukturer

Tillufts- och avgassystemen skiljer sig inte bara i den installerade fläkten inuti, men också i vägen för temperaturutbytet mellan inkommande och utgående massor. Detta gäller både värmning och kylning av luften. Följande moduler används för proceduren:

 • värmeväxlare;
 • värmare;
 • luftkonditionering.

Vissa av dem kan fungera i par.

Fläkt med recuperator

Användningen av ett värmebehandlingssystem i tillufts- och avgasventilationen är obligatorisk, så att dess effektivitet kan betraktas som hög. Flera varianter av värmeväxlare utvecklades, vilka skiljer sig i deras effektivitet och komplexitet hos anordningen. Dessa värmeväxlare kallas också rekuperatorer. Bland de viktigaste arterna är:

 • vätska;
 • roterande;
 • plattan.

Varje modul har sina fördelar och nackdelar.

roterande

Förutom fläkten som utför luftinsprutningen i ventilationssystemet finns det en i roterande recuperator. Det är strukturellt annorlunda än det huvudsakliga och utför funktionen för värmeväxling. Hans knivar befinner sig samtidigt i två kamrar och flytta luften från den ena till den andra, vilket ger en partiell blandning av de färska och upparbetade massorna. På grund av detta sker värmeväxling och temperaturen hos inkommande luft stiger till en lämplig för att minska kostnaden för uppvärmning. Kvalitetsprodukter av denna typ kan kompensera upp till 90% av värmeförlusten.

Justera systemets prestanda med denna modul är möjlig inte bara på grund av huvudfläktens intensitet, utan också genom att variera varvtalet på värmeväxlarens varvtal. Nackdelen med en sådan tillförsel- och avgassmodul i ventilationssystemet är en del av dess ljud, vilket elimineras av speciella dynor. Underhåll av sådana blad leder också till vissa svårigheter och har en kort periodicitet.

lamellär

Plattformsväxlarens konstruktion och driftssätt är något enklare än den tidigare versionen. En slående skillnad är bristen på ytterligare roterande delar. Illustrationen visar att luftmassorna före utsläpp eller innan de går in i rummet passerar genom ett speciellt block. Det är indelat i två förseglade fack genom vilka raderna av metallplattor passerar. Det är tack vare dem att värmeöverföring sker. Fördelar kan anses vara frånvaro av effekten av blandning, och därför kommer obehagliga lukt inte att återvända till rummet. Att tjäna en sådan komponent är mycket enklare än den tidigare.

Från minuserna av en sådan modul för tillförsel och avgassystem kan man skilja mellan kondensatbildning under luftens passage. Sådana moduler rekommenderas inte för installation med in- och frånluftsfläktar i områden med kallt klimat. Detta kan leda till frostbildning och fullständig blockering av tillufts- och avgasfläkt. Översikt över arbetssystemet för tillförsel och avgasventilation finns i videon nedan.

Ytterligare funktioner

Tillsammans med tillufts- och avgasfläkt kan en värmemodul installeras. Dess uppgift är att värma upp luften till en högre temperatur innan den levereras till lokalerna. Detta är nödvändigt i de områden där temperaturen sjunker till låga värden på vintern. Om det inte finns någon extra uppvärmning, kommer den konventionella återställningsmodulen inte att klara av uppgiften att spara värme i rummet. I tillufts- och avgassystemet installeras två typer av värmare. En av dem är en plattvärmare, som är monterad direkt i kanalen. Luften värmer upp, passerar genom den. Med avseende på en sådan värmare ställs strikta krav för den preliminära filtreringen av luft, liksom för periodiciteten av underhåll. Ett annat alternativ för tillufts- och avgasfläkt är ett flytande värmesystem. I detta fall installeras radiatorer, genom vilka rör med cirkulerande vätska läggs. Ett sådant system är mer tillförlitligt.

sammanfattning

Förutom stationära tillufts- och avgassfläktar, som nämns i artikeln, finns det kompakta fristående fläktdesigner. De utför samma funktioner som stillastående, men installeras separat för varje rum och kräver ingen komplicerad isolering av ventilationskanalerna.

 • Hur man gör en blixtstång i ett privat hus

 • Elektriska väggvärme batterier

 • Hur man väljer värmemätare

 • Anslutning av trefasuttag

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

43 − 40 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map